Author Details

Thi, Trần Minh, Viet Nam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Tổng hợp và khả năng ứng dụng nanocompozit polynaphtylamin/Fe3O4 trong xử lí asen
    Abstract