Author Details

Chi, Trần Quế, Vietnam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
    Abstract