Author Details

Hà, Trần Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo thành và phân huỷ gốc tự do HO*, dưới tác dụng của xúc tác phức [Co(Acac)]+
    Abstract  PDF