Author Details

Kim Phượng, Trần Thị

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu cơ chế phản ứng axyl hóa giữa mô hình tương tự nitrocefin với PBP2a bằng phương pháp hóa học lượng tử
    Abstract