Author Details

Phương Thảo, Trần Thị

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Về thành phần hóa học của rễ cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.)
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  Chemical study of the leaves of Lagerstroemia speciosa in Vietnam
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Chemical constituents of the barks of Litsea glutinosa collected in Thai Nguyen province, Vietnam
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 1. Các hợp chất diterpenoid.
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  The non-alkaloidal constituents of Cephalotaxus mannii, collected in Lam Dong province
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học của cây rau má Centella asiatica (L.) urban thu hái tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
  Screening for the main triterpenic acids in Centella asiatica samples from North and South of Vietnam
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Chemical constituents of ethyl acetate extract of Lepisanthes rubiginosa collected in Phu Loc district, Thua Thien - Hue province.
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 2 (2017) - Articles
  Synthesis of new alkoxy substituted 4-piperidinobenzylidene malononitrile (PDCST) nonlinear optical chromophores
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Thành phần hóa học cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Abstract  PDF