Author Details

Thúy, Trần Thị

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa Al/Al2O3/TiO2-Ag khả kiến ứng dụng để xử lý nước ô nhiễm
    Abstract
  • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
    Investigation of cure and mechanical properties of deproteined natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)
    Abstract  PDF