Author Details

Thanh Thảo, Trần Thị

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BENTONIT BÌNH THUẬN BIẾN TÍNH LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG HECK GIỮA IOTBENZEN VÀ STYREN
    Abstract