Author Details

Thanh thuỷ, Trần Thị, Viet Nam

  • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
    Flavonoit glycosit từ cây cách thư Poilanei Fissistigma poilanei (Ast) Tsiang & P. T. Li], họ na (Annonaceae)
    Abstract
  • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
    Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môIitàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.), họ Na (Annonaceae). Phần I - Các hợp chất flavonoit
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)