Author Details

Tuyết Mai, Trần Thị

  • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
    Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với axetylaxeton bằng phương pháp phân tích nhiệt
    Abstract  PDF