Author Details

Tín, Trần Trung

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Khảo sát các điều kiện trích ly suberin từ cạc bần và ảnh hưởng của suberin đến tính chất mực in offset
    Abstract