Author Details

Cương, Trần Văn

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo gốm sứ hệ silic cacbua sử dụng làm phin lọc xỉ cho kim loại nóng chảy
    Abstract  PDF