Author Details

Chiến, Trần Văn

 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) I. TRITECPEN KHUNG URSAN
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  The non-alkaloidal constituents of Cephalotaxus mannii, collected in Lam Dong province
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Tổng hợp chọn lọc lập thể tubuphenylalanine axit (Tup) của tubulysin
  Abstract  PDF