Author Details

Diệu, Trần Vĩnh, Viet Nam

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Mechanical properties of hybrid sisal/glass fiber mats reinforced hot cured saturated cyclic epoxy resin EPR-760 composite.
  Abstract
 • Vol 49, No 2 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA POLYME EPOXY BẰNG CÁCH BIẾN TÍNH VỚI LACCOL TÁCH TỪ SƠN TỰ NHIÊN VIỆT NAM
  Abstract
 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia chống bức xạ tử ngoại đến tính chất cơ học và khả năng chậm lão hóa của vật liệu polyme compozit trên cơ sở dầu lanh epoxy hóa
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cao su lỏng CTBN đến tính chất cơ học của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy DER 671x75 và DER 331 đóng rắn bằng Epicure 3125
  Abstract  PDF