Author Details

Quý và cộng sự, Trần Vĩnh, Viet Nam

  • Vol 46, No 2 (2008) - Articles
    Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. phần 2.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)