Author Details

Thắng, Trần Vũ, Viet Nam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới quá trình trùng hợp ghép metacrylic axit và metyl metacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
    Abstract