Author Details

Hà, Trịnh Thu

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Ảnh hưởng đồng thời của cacbon hữu cơ hòa tan, chất hoạt động bề mặt và natri oxalat đến sự giải hấp thuốc trừ sâu
    Abstract  PDF