Author Details

Sén, Trịnh Xuân, Viet Nam

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo màng niken hydroxit trên điện cực vàng bằng phương pháp điện hóa.
  Abstract
 • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG NIKEN/VONFRAM TRÊN NỀN ĐIỆN CỰC THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN KẾT TỦA
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1 M
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo điện cực PbO2/Ti và tính chất điện hóa của chúng trong môi trường chất điện ly
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)