Author Details

Ninh, Tran Hai

 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 2. Độ bền dai tách lớp và tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828/OELO gia cường vải thủy tinh, đóng rắn bằng xyanetyldiety
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của oligome dầu lanh epoxy hóa (OELO) đến tính chất cơ học của polyme epoxy. Phần 1. Ảnh hưởng của OELO đến tính chất cơ lý của màng và hệ số tập trung ứng suất tới hạn KIC của epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Green oxidation of natural rubber latex using a sodium tungstate/formic acid/hydrogen peroxide catalytic system
  Abstract