Author Details

Trung, Tran Huu

 • Vol 49, No 5 (2011) - Articles
  Properties of polypropylene/TiO2 nanocomposites: The melt rheology, tensile strength and electrical characteristics.
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất và cấu trúc vật liệu HDPE/bột gỗ gia cường bởi hạt nano titan dioxyt có sử dụng chất tương hợp PEGMA
  Abstract
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất cơ lý và cấu trúc vật liệu compozit nhựa nên polypylen và hạt gypsum biến tính natri dodecyl sunphat
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Biến đổi cấu trúc và tính chất của vật liệu compozit polyetylen tỷ trọng cao/bột gỗ gia cường bởi hạt nano TiO2 sau thử nghiệm gia tốc thời tiết
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Study on change of some characters and morphology of polyethylene compound exposed naturally in Dong Hoi-Quang Binh
  Abstract
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  Thermal properties, thermo-oxidation and UV-thermo-humidity complex stability of polyethylene/modified fly ash/ultraflow composites
  Abstract  PDF