Author Details

Vỹ, Uông Văn, Viet Nam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Study of particle size on the electrochemical activity of LaNi5 based negative electrodes.
    Abstract
  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý axit đến đặc tính và khả năng tích trữ hyđro điện hóa của ống nano cacbon
    Abstract