Author Details

Khiêm, Vũ Đình

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần I - Nghiên cứu chế độ đóng rắn và tính chất hệ DER-331/MTHPA.
    Abstract
  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu hệ epoxy DER-331 đóng rắn bằng metyltetrahydrophtalic anhydrit (MTHPA) để chế tạo vật liệu compozit tiên tiến. Phần II. Ảnh hưởng của nanoclay đến sự đóng rắn của hệ epoxy DER-331/MTHPA/DMP-30.
    Abstract