Author Details

Trọng, Vũ Minh, Viet Nam

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Phổ hồng ngoại, tính chất lưu biến, tính chất cơ học và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LPPE/EVA/tro bay
    Abstract