Author Details

Mai, Vũ Thị Hoàng

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm sự hấp phụ của 2,4-dinitrotoluen trên một số loại than hoạt tính trong môi trường nước.
    Abstract