Author Details

Ngân, Vũ Thị

 • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
  Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp sắt dạng trung hòa và cation, SinFe0/+ (n = 8-12), bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Nghiên cứu cấu trúc, độ bền và khả năng hấp phụ khí CO của cluster Au3X(-1/0/1) (X = Sc, Y)
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 6 (2017) - Articles
  A computational study on structure and stability of nitrogen-doped titanium clusters TinN (n = 1-10)
  Abstract  PDF