Author Details

Quyên, Vũ Thị

 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của vỏ khoai lang trên mỡ lợn.
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Identification and antimicrobial activity of micromonospora strains isolated from Coto island’s sediments
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Nghiên cứu một số hợp chất thứ cấp từ chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. (G065).
  Abstract  PDF