Author Details

Vân, Vũ Văn

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỐI TỬ VÒNG LỚN KIỂU BAZƠ SCHIFF TRÊN CƠ SỞ THIOSEMICACBAZIT
    Abstract