Author Details

Cường, Vũ Việt

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông xi măng nhiều tro bay
    Abstract  PDF