Sóng cầu trong môi trường đàn hồi phi tuyến với biến dạng ban đầu thuần nhất

Pham Thi Oanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10367 Display counter: Abstract : 50 views. PDF : 41 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1986 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn