Browse Title Index


 
Issue Title
 
Online First Thermal postbuckling analysis of FG-CNTRC doubly curved panels with elastically restrained edges using Reddy's higher order shear deformation theory Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Nguyen Dinh Kien, Le Thi Nhu Trang
 
Vol 14, No 3 (1992) Thermal-hydraulic analysis of a research reactor on personal computer with TARR code Abstract   PDF
Ngo Huy Can, Nguyen Manh Lan, Tran Van Tran
 
Vol 13, No 4 (1991) Thermal-hydraulically calculation for the Dalat nuclear research reactor Abstract   PDF
Ngo Phu Khang
 
Vol 32, No 1 (2010) Thermoelastic stability of thick imperfect functionally graded plates Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Nguyen Dinh Duc
 
Vol 38, No 1 (2016) Thermomechanical postbuckling of thick FGM plates resting on elastic foundations with tangential edge constraints Abstract   PDF
Hoang Van Tung
 
Vol 34, No 1 (2012) Three-axis piezoresistive accelerometer with adjustable axial resolutions Abstract   PDF
Bui Thu Hang, Tran Duc Tan, Chu Duc Trinh
 
Vol 34, No 2 (2012) Three-point correlation bounds on the effective bulk modulus of isotropic multicomponent materials Abstract   PDF
Pham Duc Chinh, Vu Lam Dong
 
Vol 9, No 4 (1987) Thu nhận hệ phương trình BOUSSINESQ và phương trình KORTEWEG - DE VRIES tổng quát mô tả sự lan truyền sóng trên sông có tính đến biến dạng đáy Abstract   PDF
Le The Hung, Pham Hung
 
Vol 5, No 3 (1983) Tính cọc mềm chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng, đông trong nền nhiều lớp bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp Abstract   PDF
Phan Dung
 
Vol 2, No 3 (1980) Tính gần đúng chuyển vị thẳng của hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp theo thuật toán truyền nhảy nút mômen không cân bằng Abstract   PDF
Vu Nhu Cau
 
Vol 2, No 4 (1980) Tình hình và triển vọng nghiên cứu ứng dụng kết cấu xi măng lưới thép trong giao thông vận tải và xây dựng ở nước ta Abstract   PDF
Do Son
 
Vol 5, No 2 (1983) Tính không gian kết cấu mỏng có gờ bằng phương pháp phần tử hữu hạn Abstract   PDF
Vu Manh Lang
 
Vol 11, No 3 (1989) Tính màng mỏng đàn nhớt trực hướng có xét đến hiện tượng biến dạng rão Abstract   PDF
Nguyen Hoa Thinh, O. V. Xinhiaev, G. IA. Korabenhikov
 
Vol 17, No 2 (1995) Tính toán bằng phương pháp số lực thủy động tác dụng lên một phần tử cầu chuyển động tịnh tiến Abstract   PDF
Bui Dinh Tri
 
Vol 13, No 2 (1991) Tính toán bằng số dao động uốn tuần hoàn của thanh truyền trong cơ cấu bốn khâu Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
 
Vol 11, No 4 (1989) Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
 
Vol 4, No 3 (1982) Tính toán một số đặc trưng cơ bản của rối trong các bài toán ứng dụng của lý thuyết lớp biên khí quyển Abstract   PDF
Le Dinh Quang
 
Vol 16, No 2 (1994) Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát Abstract   PDF
Hajal M., Drayer M., Le Phuoc Hao
 
Vol 5, No 2 (1983) Tính toán động lực học hàm đo hai tiếp điểm ba bậc tự do Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Ho Dac Tho, Do Sanh, Do Trong Hung, Banh Xuan Tho
 
Vol 3, No 4 (1981) Tính ứng suất phẳng trong tấm có gờ Abstract   PDF
Vu Manh Lang
 
Vol 3, No 2 (1981) Torsional vibration of suspension bridge with a variable cross section Abstract   PDF
Nguyen Van Tinh
 
Vol 36, No 4 (2014) Transient analysis of laminated composite plates using NURBS-based isogeometric analysis Abstract   PDF
Lieu B. Nguyen, Chien H. Thai, Ngon T. Dang, H. Nguyen-Xuan
 
Vol 22, No 1 (2000) Transition length of two stationary random functions in investigation of railway stability Abstract   PDF
Nguyen Duong Nam
 
Vol 31, No 1 (2009) Transverse vibration of orthotropic rectangular plates under moving bodies Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong
 
Vol 8, No 4 (1986) Truyền sóng SH trong lớp có biến dạng ban đầu không thuần nhất Abstract   PDF
Pham Chi Vinh
 
Vol 7, No 3 (1985) Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn không nén được, phân lớp tuần hoàn có biến dạng ban đầu thuần nhất Abstract   PDF
Pham Chi Vinh
 
Vol 7, No 1 (1985) Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn nén được có biến dạng ban đầu thuần nhất Abstract   PDF
Pham Chi Vinh
 
Vol 3, No 1 (1981) Truyền sóng đàn hồi trong vật liệu nén được phân lớp tuần hoàn có biến dạng trước thuần nhất Abstract   PDF
Le Minh Khanh
 
Vol 13, No 4 (1991) Tự chấn của dây có hai bộ tắt chấn động lực Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 12, No 4 (1990) Tự chấn của dây có một bộ tắt chấn động lực Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 13, No 1 (1991) Tự động hóa thiết kế các cơ sở đồ môđun truyền dẫn khí nén Abstract   PDF
Nguyen Thien Phuc, Pham Van Khao, Truong Si Vinh
 
Vol 15, No 4 (1993) Tương tác giữa vỏ trụ với môi trường đàn hồi phi tuyến Abstract   PDF
Nguyen Hoa Thinh
 
Vol 37, No 3 (2015) Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas Abstract   PDF
Bui Van Ga, Nguyen Van Dong, Bui Van Hung
 
Vol 29, No 3 (2007) Turbulent flows in channels and pipes Abstract   PDF
Khanh Le Chau
 
Vol 28, No 4 (2006) Two approximation methods of spatial derivatives on unstructured triangular meshes and their application in computing two dimensional flows Abstract   PDF
Nguyen Duc Lang, Tran Gia Lich, Le Duc
 
Vol 27, No 2 (2005) Two dimension numerical modeling of wave and wind induced currents and bed morphology evolution at Phan Ri - Binh Thuan coastal zone Abstract   PDF
Le Xuan Hoan, Pham Thanh Nam
 
Vol 23, No 3 (2001) Two-dimensional optimization problem of plant location Abstract   PDF
Tran Gia Linh, Phan Ngoc Vinh
 
Vol 20, No 3 (1998) Types of momentum defect diffusion at the begining of the wake and wake establishment zone for the coupled wake and comparison with the isolated wake Abstract   PDF
Hoang Thi Bich Ngoc
 
Vol 31, No 3-4 (2009) Unilateral contact and damage analysis in masonry arches Abstract   PDF
M. Campo, G. A. Drosopoulos, G. E. Stavroulakis
 
Vol 25, No 1 (2003) Uniqueness of elastic continuation in a semilinear elastic body Abstract   PDF
Dang Dinh Ang, Nguyen Dung, Nguyen Vu Huy, Dang Duc Trong
 
Vol 31, No 3-4 (2009) Unstable behaviour of rocks Abstract   PDF
Luong Minh Phong
 
Vol 20, No 3 (1998) Unsteady pressure motion of viscous - plastic fluid between two infinite planes Abstract   PDF
Pham Hoai Thanh
 
Vol 26, No 4 (2004) Using an electro-mechanical system to investigate the influence of the fatigue on the energy dissipated per cycle due to the hysteresis damping Abstract   PDF
Van Huu Thinh, Nguyen Xuan Hung
 
Vol 29, No 2 (2007) Using Betts-Miller-Janjic convective parameterization scheme in H14-31 model to forecast heavy rainfall in Vietnam Abstract   PDF
Vu Thanh Hang, Kieu Thi Xin
 
Vol 28, No 1 (2006) Using FEM for large deformation analysis of inflated air-spring cylindrical shell made of rubber-textile cord composite Abstract   PDF
Tran Huu Nam
 
Vol 27, No 3 (2005) Using metis model to solve the torsion problem of a prismatic bar Abstract   PDF
Nguyen Tien Duong, Nguyen Dang Hung
 
Vol 11, No 1 (1989) Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi cơ lực ma sát lớn ở mặt bên Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Nguyen Dang To
 
Vol 5, No 1 (1983) Va chạm dọc của 2 thanh đàn hồi Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Vu Van Nguyen
 
Vol 12, No 4 (1990) Va chạm dọc của hai thanh đàn hồi với lực cản đàn nhớt Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Khong Doan Dien
 
Vol 28, No 2 (2006) Van der Pol systems with various restoring elements Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh, Tran Kim Chi
 
901 - 950 of 1014 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>