Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (1981) Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 6, No 2 (1984) Về một phương pháp lập hệ phương trình biến phân theo biên độ - pha của chế độ cân bằng Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 7, No 2 (1985) Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp Abstract   PDF
Nguyen Thien Phuc
 
Vol 7, No 2 (1985) Về một phương pháp xác định nghiệm bài toán phẳng động đàn hồi - dẻo Abstract   PDF
Nguyen Dang Bich
 
Vol 5, No 2 (1983) Về một phương pháp xây dựng hàm Liapunov Abstract   PDF
Nguyen Dinh Phu
 
Vol 13, No 3 (1991) Về một thuật toán điều khiển robot tự hành Abstract   PDF
Nguyen Thanh Mau
 
Vol 1, No 1-2 (1979) Về một điều kiện ổn định Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 9, No 2 (1987) Về nguyên lý cực tiểu và các định lý tổng quát của lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 16, No 3 (1994) Về phương pháp mô phỏng quá trình ngẫu nhiên và dao dộng phi tuyến Abstract   PDF
Tran Ich Thinh
 
Vol 2, No 3 (1980) Về phương trình chuyển động của các hệ cơ học Abstract   PDF
Do Sanh
 
Vol 5, No 4 (1983) Về phương trình dao động của vỏ mỏng Abstract   PDF
Nguyen Xuan Hung
 
Vol 9, No 2 (1987) Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo Abstract   PDF
Dao Van Dung
 
Vol 8, No 3 (1986) Về sự ổn định của vỏ mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn – dẻo Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Dao Van Dung
 
Vol 10, No 2 (1988) Về sự phân nhánh của ổn định đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực Abstract   PDF
Nguyen Xuan Duy
 
Vol 2, No 4 (1980) Về tác dụng của ngẫu lực và quan hệ đối ngẫu chuyền vị - nội lực của thanh không gian Abstract   PDF
Vu Dinh Lai
 
Vol 9, No 2 (1987) Về trạng thái tới hạn của ổn định đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực Abstract   PDF
Nguyen Xuan Huy
 
Vol 13, No 3 (1991) Về tự chấn của dầm có một bộ tắt chấn động lực Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh, Thai Manh Cau
 
Vol 4, No 1 (1982) Về vấn đề giải phương trình Fokker –planck – Kolmogorov cho hệ cơ học không otonom một bậc tự do bằng phương pháp khai triển theo tọa độ ẩn suy rộng Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 13, No 3 (1991) Về việc giải phương trình chuyển động và tính lực trong cơ cấu Abstract   PDF
Do Sanh, Phan Bui Khoi
 
Vol 5, No 3 (1983) Về định lý tồn tại nghiệm bài toán biên của lý thuyết dẻo đối với quá trình biến dạng có độ cong trung bình Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 2, No 4 (1980) Về độ cứng hình trụ của bản hai lớp Abstract   PDF
Nguyen Van Lap
 
Vol 32, No 3 (2010) Velocity of long bubbles transported by a liquid in horizontal channel Abstract   PDF
Ha Ngoc Hien, Jean Fabre
 
Vol 38, No 1 (2016) Vibration analysis of beams subjected to random excitation by the dual criterion of equivalent linearizationVibration analysis of beams subjected to random excitation by the dual criterion of equivalent linearization Abstract   PDF
Nguyen Nhu Hieu, Nguyen Dong Anh, Ninh Quang Hai
 
Vol 28, No 4 (2006) Vibration frequency of prestress slender beams resting on Winkler elastic foundation Abstract   PDF
Nguyen Dinh Kien
 
Vol 1, No 1-2 (1979) Vibration of rigid bodies in the visco-elastic Hook-Maxwell model Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 41, No 1 (2019) Vibration under variable magnitude moving distributed masses of non-uniform Bernoulli-Euler beam resting on Pasternak elastic foundation Abstract
T. O. Awodola, S. A. Jimoh, B. B. Awe
 
Vol 39, No 3 (2017) Vibrations of fractional half- and single-degree of freedom systems Abstract   PDF
Valentina Ciaschetti, Isaac Elishakoff, Alessandro Marzani
 
Vol 41, No 3 (2019) Vibroacoustic analysis of a clamped finite orthotropic laminated double-composite plate with an air cavity Abstract
Tran Ich Thinh, Pham Ngoc Thanh
 
Vol 16, No 1 (1994) Wave forces on fixed vertical axisymmetric bodies Abstract   PDF
Nguyen Tien Dat
 
Vol 32, No 4 (2010) Wavelet based technique for multi-crack detection of a beam-like structure using the vibration data measured directly from a moving vehicle Abstract   PDF
Nguyen Viet Khoa, Tran Thanh Hai
 
Vol 24, No 3 (2002) Waves reflected by solid wall in the mixture of liquid with vapour bubbles Abstract   PDF
Duong Ngoc Hai, Nguyen Van Tuan
 
Vol 16, No 3 (1994) Weak self-sustained system under the actions of less weak excitations Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 40, No 2 (2018) Weighted averaging technique for the design of dynamic vibration absorber installed in damped primary structures Abstract   PDF
N. D. Anh, N. H. Hai, N. X. Nguyen, D. V. Hieu, P. T. T. My
 
Vol 12, No 3 (1990) Whit ham method of the expansion near the wave front propagating on the river with bed load transport Abstract   PDF
Pham Hung
 
Vol 19, No 4 (1997) Wind field over complex terrain and air quality modeling Abstract   PDF
Duong Ngoc Hai, Nguyen Van Diep, Nguyen The Duc
 
Vol 3, No 3 (1981) Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn Abstract   PDF
Nguyen Van Khang
 
Vol 2, No 4 (1980) Xác định dao động của hệ có số hạng quán tính phi tuyến bằng phương pháp tham số bé Abstract   PDF
Nguyen Van Khang
 
Vol 13, No 2 (1991) Xác định phản lực ở chân robot trong pha chuyển động của nó Abstract   PDF
Nguyen Thanh Mau
 
Vol 10, No 3 (1988) Xác định tích phân J bằng phương pháp thực nghiệm để đánh giá khả năng nứt gãy của vật liệu và kết cấu Abstract   PDF
Tran Huu Vinh
 
Vol 13, No 3 (1991) Xác định độ dày của vỏ tròn xoay không chịu uốn làm từ vật liệu phi đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng cho trước Abstract   PDF
Ngo Huong Nhu
 
Vol 6, No 3 (1984) Xác định độ tin cậy của các chi tiết máy có nhiều mặt cắt yếu Abstract   PDF
Phan Van Khoi
 
Vol 39, No 1 (2017) XFEM/Level-set for modelling of coated inclusion composites Abstract   PDF
Tran Anh Binh
 
Vol 8, No 4 (1986) Độ dày lớp xáo trộn bề mặt và độ ổn định thẳng đứng của nước biển trên thềm lục địa nam Việt Nam Abstract   PDF
Vo Van Lanh, Tran Van Sam, Nguyen Tien Dung, Nguyen The Bien, Nguyen Kim Hoa
 
Vol 6, No 2 (1984) Đơn giản phương trình chuyển động của vỏ mỏng Abstract   PDF
Nguyen Xuan Hung
 
Vol 11, No 4 (1989) Đưa hệ phương trình vi phân về dạng tọa độ pháp Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
951 - 995 of 995 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20