Vol 14, No 1 (2004)

DOI: https://doi.org/10.15625/0868-3166-14-1

Table of Contents

Papers

PHUNG QUOC BAO, LE HONG SON
PDF
1
NGUYEN VAN HUNG
PDF
7
P. B. THAKOR, P. N. GAJJAR, A. R. JANI
PDF
15
NGUYEN CHINH CUONG, HA HUY BANG
PDF
23
DANG VAN SOA, LE NHU THUC, DINH PHAN KHOI
PDF
31
M. TAKATA, NGUYEN VAN VUONG, DOAN MINH THUY, NGUYEN TRUNG HIEU, LE TUAN TU
PDF
36
TRAN DUC THIEP, NGUYEN VAN DO, NGUYEN KHAC THI, TRUONG THI AN, NGUYEN NGOC SON
PDF
42
NGUYEN THE QUYNH, TRUONG THI AN, TRAN DUC THIEP, NGUYEN DINH CHIEN, DAO TRAN CAO, NGUYEN QUANG LIEM
PDF
50
PHAM NGOC DIEP, PHAM THI TUYET NHUNG, PHAM NGOC DINH, NGUYEN HAI DUONG, PIERRE DARRIULAT, NGUYEN THI THAO, DANG QUANG THIEU, VO VAN THUAN
PDF
56