BƯỚC ĐẦU SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG LƯỠI CÂU VÒNG VÀ LƯỠI CÂU THƯỜNG TRONG KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NỔI Ở BIỂN VIỆT NAM

Authors

  • Vũ Việt Hà Viện Nghiên cứu Hải sản
  • Nguyễn Văn Hải Viện Nghiên cứu Hải sản

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/367

Abstract

Trong hai năm 2009 và 2010, tổng số 14 chuyến biển sử dụng tàu câu vàng thử nghiệm sử dụng đồng thời lưỡi câu thường và lưỡi câu vòng khai thác cá nổi lớn ở vùng biển xa bờ miền Trung và Đông Nam đã được thực hiện. Mục đích của thí nghiệm là xác định hiệu quả khai thác của lưỡi câu vòng so với lưỡi câu thường đồng thời đánh giá khả năng giảm thiểu sự mắc câu của rùa biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất khai thác của lưỡi câu vòng và lưỡi câu thường không khác nhau, tuy nhiên thành phần sản lượng khai thác thì khác nhau giữa hai loại lưỡi câu. Lưỡi câu vòng khai thác hiệu quả hơn đối với cá ngừ vây vàng và các loài cá nhám, cá cờ. Ngược lại, năng suất khai thác của lưỡi câu thường đối với cá ngừ mắt to cao hơn. Kết quả nghiên cứu cũng bước đầu cho thấy, khả năng giảm thiểu sự mắc câu của rùa biển đối với lưỡi vòng cao hơn so với lưỡi câu thường.

Từ khóa: Lưỡi câu vòng, lưỡi câu thường, cá nổi lớn, năng suất khai thác, thành phần loài

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-01-03

Issue

Section

Articles