Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG

Authors

  • Lê Tuấn Sơn Viện Nghiên cứu Hải sản Research Institute for Marine Fisheries
  • Trần Quang Thư Viện Nghiên cứu Hải sản
  • Nguyễn Công Thành Viện Nghiên cứu Hải sản
  • Phạm Hoàng Giang Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Trần Văn Thành Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/3/3983

Keywords:

Cát Bà, chỉ số chất lượng nước, nuôi cá biển bằng lồng bè, ô nhiễm.

Abstract

Trong những năm gần đây, hoạt động nuôi cá biển bằng lồng bè tại Cát Bà – Hải Phòng đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường nước. Hàm lượng DO trung bình vào mùa mưa thấp hơn GHCP xảy ra tại Bến Bèogiá trị bằng 4,67mg/l, Tùng Tràng (4,71mg/l), Vụng Giá (4,89mg/l). Ngoài ra, hàm lượng N-NH4+ trung bình gấp 1,05 lần so với QCVN 10:2008/BTNMT. Chỉ số chất lượng nước CCME – WQI vào mùa mưa dao động 46 – 61, phản ánh chất lượng nước có biểu hiện ô nhiễm, không thuận lợi cho hoạt động nuôi cá biển. Nguyên nhân là do hàm lượng các chất hữu cơ và dinh dưỡng trong nước cao; chất thải từ hoạt động nuôi hải sản, dịch vụ du lịch và một phần từ nguồn bị ô nhiễm trong lục địa chảy ra.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-09-30

Issue

Section

Articles