EFFECT OF STOCKING DENSITY ON GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL RATE OF ANGEL FISH (PTEROPHYLLUM ALTUM PELLEGRIN, 1930)

Authors

  • Ha Le Thi Loc Viện Hải dương học
  • Nguyen Thi My Dung Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4484

Keywords:

Stocking density, growth, survival rate.

Abstract

Three-day-old Angel fishes (Pterophyllum altum) were utilized to investigate the effect of stocking density on their growth performance and survival rate. The fish were cultured in 25 liter, glass tanks at different treatments of density, including 5 individuals/L, 10 inds/L,              15 inds/L and 20 inds/L (triplicated). The results after 84 days showed that growth and survival rate of angel fish were significantly influenced by stocking density. The length and weight of fish reared at 5 inds/L (9.597±0.002 mm; 11.700± 0.1 g) were the best and significantly higher than fish in the treatment  of 10 inds/L (9.167±0.058 mm; 11.067± 0.208g); 15 inds/L (7,699±0,03 mm; 10.933± 0,057g) and 20 inds/L (4.928±0.004 mm; 7.900± 0.1g) (P<0.05). The survival rate of 5 inds/L treatment 85% was significantly higher than that of other treatments (10 inds/L: 80.0±0,5%; 15 inds/L: 77.0±0,57% and 20 inds/L: 74.6±0.38%). In combination of these two factors, the density of 5 inds/L is recommended in culture of three day old to three month old angel fishes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nguyễn Trung Kiên, Thái Quốc Đại, Hà Lê Thị Lộc, 2010. Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris Cuvier 1830. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Tập 48. Số 2A. Tr. 655-660.

Trương Quốc Phú, 2006. Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Giáo trình Cao học Nuôi trồng. Đại học Cần Thơ. 300 tr.

Võ Văn Chí, 1993. Cá cảnh. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.

Froese R., and D., Pauly, 2000. The CD-Rom Version of Fishbase. Four disks. ICLARM. Philippines.

Patrick Sorgeloos and Patrick Lavens, 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pterophyllum

http://www.amazon.com/Freshwater-Angel-Fishes-Herbert-Axelrod/dp/0866-227652

Downloads

Published

2014-08-19

How to Cite

Loc, H. L. T., & My Dung, N. T. (2014). EFFECT OF STOCKING DENSITY ON GROWTH PERFORMANCE AND SURVIVAL RATE OF ANGEL FISH (PTEROPHYLLUM ALTUM PELLEGRIN, 1930). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 14(2), 170–175. https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4484

Issue

Section

Articles