Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

SCIENTIFIC COMMUNICATIONS:

Nguyen Tac An

Abstract


KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 25 CỦA HỘI ĐỒNG ỦY BAN HẢI DƯƠNG
HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ, (IOC/UNESCO)

Ngày 16 - 25/6/2009, Hội đồng Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC) đã họp phiên XXV tại trụ sở UNESCO, Paris. Tham dự phiên họp có đại diện của 97 quốc gia (có 37 nước không cử đại diện tham gia) và hơn 20 cơ quan và tổ chức quốc tế liên
quan. Đoàn Việt Nam gồm có 6 người: Ông Văn Nghĩa Dũng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn UNESCO Việt Nam tại Paris; PGS. TSKH. Nguyễn Tác An, Chủ tịch UBQG IOC Việt Nam, (Trưởng đoàn); TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học, Nha Trang; TS. Đỗ Chiến Thắng, Phó Viện trưởng Viện Địa chất và Địa Vật lý biển, Hà Nội; Ông Lưu Trường Đệ, Phó vụ trưởng, Bộ KH&CN Việt Nam; Bà Phùng Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên, Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao, Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham gia, hỗ trợ của bà Trần  Thị  Hoàng  Mai,  chuyên  viên  của  phái  đoàn  UNESCO  Việt  Nam  tại  Paris  và  bà
Nguyễn Thị Như Phi, nguyên chuyên viên của UNESCO.

Người cung cấp thông tin: PGS.TSKH. Nguyễn Tác An , Chủ tịch UBQG IOC Việt Nam


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/9/3/6276


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn