PRESENT STATE OF OCEAN OBSERVATIONS AND SERVICE IN VIETNAM

Authors

  • Le Dinh Mau Institute of Oceanography-VAST
  • Tran Hong Lam Marine Hydrometeorological Center-MONRE
  • Nguyen Manh Cuong Vietnam Maritime University

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/4/7376

Keywords:

Observation, service, instruments, UAV, VAST, MONRE, IOC/WESTPAC.

Abstract

This paper presents the basic information on the present status of ocean observation and service in Vietnam with focus on the physical oceanography area. Study results show that in recent years, ocean observations of Vietnam have been equipped with a series of modern measured and analyzed instruments, especially at related offices of the Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) and Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE). The remarkable progress was to carry out the UAV (Unmanned Aerial Vehicle) program to observe oceanographic conditions in nearshore region by VAST from 2013. Earlier, from 2009 the MONRE carried out the program to establish a network of stations to observe waves and current characteristics in nearshore region by high frequency radar technology. However, the current status of ocean observations and services in Vietnam still has shortcomings in both manpower and equipment and the observations are mostly focused in the nearshore region. Services on oceanographic data are still less professional and public. For sustainable development of ocean observations and service, it is necessary to promote international cooperation projects on oceanography especially in the frame-work of IOC/WESTPAC cooperation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lê Đức Tố (Chủ biên), 2003. Biển Đông. Tập I: Giới thiệu về Biển Đông. Chương trình biển Quốc gia: KHCN (1996 - 2000). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. 454 tr.

Phạm Văn Ninh (Chủ biên), 2003. Biển Đông. Tập II: Khí tượng, thủy văn, động lực biển. Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước: KHCN 06 (1996 - 2000). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 565 tr.

Dương Ngọc Hải (Chủ biên), 2011. Tình hình nghiên cứu khoa học công nghệ biển hiện nay và định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Quyển 1, Tổng quát. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, Tr. 1-63.

Nguyễn Văn Cư, 2011. Một số vấn đề về hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Quyển 1, Tổng quát. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, Tr. 64-73.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Mau, L. D., Lam, T. H., & Cuong, N. M. (2015). PRESENT STATE OF OCEAN OBSERVATIONS AND SERVICE IN VIETNAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 15(4), 309–319. https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/4/7376

Issue

Section

Articles