NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM

Titlyanov E. A., Titlyanova T. V., Phạm Văn Huyên

Abstract


Trong bài này, dựa trên dữ liệu của riêng các tác giả tài liệu đã công bố, mô tả nguồn tài nguyên tự nhiên, sự sử dụng trồng rong biển Việt Nam. Cho thấy rằng nguồn lợi của thực vật biển (đặc biệt là rong nâu) giảm đáng kể do việc khai thác rong tự nhiên bừa bãi. Việt Nam, rong được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, trong y học dân gian, thu nhận các chất hữu ích như agar, alginat Fucoidan, nhưng một lượng lớn thu được từ các nguồn tài nguyên tự nhiên rong biển trồng đem xuất khẩu, chủ yếu là sang Trung Quốc. Công nghiệp trồng rong biển chủ yếuviệc trồng rong chứa agar giống Gracilaria giống Kappaphycus chứa carrageenan. Bài viết cung cấp các khuyến nghị và thảo luận về cách trồng trọt các loài Sargassum phổ biến  nhất.

 

Summary: Base on data of individual authors and documents published, the natural resources, use and seaweed cultivation in Vietnam aredescribed. It shows that the resources of marine plants (especially brown algae) significantly reduced due to the indiscriminate exploitation of natyral seaweed. In Vietnam, the seaweed is widely used in food and in folk medicine, obtain usedful substances such as agar, alginates and fucoidan, but a large amount of revenue from natural resources and seaweed mainly contains agar seaweed breeds Gracilaria and carrageenan seaweed breeds kappaphycus. Th review makers recommendation and disuss how to cultivate the most common species of Sargassum.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/871


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn