[1]
Minh Huyền, N.T., Hà, T.M., Trang, C.T., Nhơn, Đặng H. and Thư, P.T. 2012. CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 11, 1 (Jan. 2012), 57–72. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/366.