Tiến, Đàm Đức, Lê Văn Sơn, and Vũ Thanh Ca. “THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11, no. 3 (January 3, 2012): 57–69. Accessed October 18, 2021. https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/379.