Author Details

Beavan, John, Viện Khoa học Địa chất và Hạt nhân, New Zealand, Viet Nam

  • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
    TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN THEO CHU KỲ ĐO GPS 2007 - 2009
    Abstract  PDF