Author Details

Mầu, Lê Đình, Viện Hải dương học, Viet Nam

 • Vol 11, No 3 (2011) - Articles
  VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 1 (2012) - Articles
  TÍNH TOÁN CÁN CÂN VẬN CHUYỂN BÙN-CÁT DỌC BỜ TẠI KHU VỰC CỬA ĐẠI (HỘI AN)
  Abstract  PDF
 • Vol 10, No 2 (2010) - Articles
  VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN
  Abstract  PDF