Author Details

Tân, Lê, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Vietnam

  • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
    TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA HỆ ỐNG DẪN ĐÔI VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ
    Abstract  PDF