Author Details

Tân, Mai Thanh, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Vietnam

  • Vol 10, No 4 (2010) - Articles
    PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ THỀM LỤC ĐỊA MIỀN TRUNG VIỆT NAM
    Abstract  PDF