Author Details

Anh, Nguyễn Ngọc, Journal of Marine Science and Technology, Vietnam

  • Vol 12, No 1 (2012) - Articles
    CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH
    Abstract  PDF