Author Details

Xuyên, Nguyễn Quang, Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
    TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN THEO CHU KỲ ĐO GPS 2007 - 2009
    Abstract  PDF