Author Details

Chung, Nguyễn Thái, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Vietnam

  • Vol 12, No 2 (2012) - Articles
    TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
    Abstract  PDF