Author Details

Pho, Nguyen Van, Vietnam

  • Vol 7, No 1 (2007) - Articles
    CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY IN SURFACE SEDIMENT OF TAM GIANG - CAU HAI LAGOON FORMATIONS (THUA THIEN HUE PROVINCE)
    Abstract
  • Vol 18, No 4 (2018) - Articles
    TRAO ĐỔI: VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN “ĐỘ TIN CẬY TỔNG THỂ” ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN SỐ 3 TẬP 10 NĂM 2010
    Abstract  PDF