Author Details

Giang, Phạm Hoàng, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Viet Nam

  • Vol 14, No 3 (2014) - Articles
    Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG
    Abstract  PDF