Author Details

Hà, Phạm Thị Hồng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Vietnam

  • Vol 10, No 1 (2010) - Articles
    HÀM LƯỢNG As, Pb TÍCH LŨY TRONG LOÀI HẾN (Corbicula sp.) VÀ HÀU SÔNG (Ostrea rivularis Gould, 1861) TẠI CỬA SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
    Abstract  PDF