Author Details

Bình, Tạ Thị, Trường Đại học Vinh, Vietnam

  • Vol 10, No 2 (2010) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ CHUYỂN HÓA PROTEIN CỦA CÁ TRẮM ĐEN MYLOPHARYNGODON PICEUS (RICHARDSON, 1846)
    Abstract  PDF